Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 1509 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201018026 76 10 ngày trước

BÁN: 5.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200320002 1377 13 ngày trước

BÁN: 7.x00.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191111008 121 6 ngày trước

BÁN: 8.x00.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở