Tổng giỏ hàng riêng: 276 sản phẩm
Mã tin: 200720022 247

THUÊ: 1x.000.000 đ/Tháng

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200711025 348

THUÊ: 2x.500.000 đ/Tháng

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200704002 301

BÁN: 1x.000.000.000 đ

THUÊ: 3x.000.000 đ/Tháng

3 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702026 268

BÁN: 7.x00.000.000 đ

THUÊ: 2x.000.000 đ/Tháng

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200702021 204

BÁN: 7.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200528015 239

BÁN: 4.x00.000.000 đ

THUÊ: 2x.000.000 đ/Tháng

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200516002 250

BÁN: 4.x00.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200513013 314

BÁN: 3.x50.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200407038 315

BÁN: 5.x00.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200407037 292

THUÊ: 1x.500.000 đ/Tháng

1 1 Căn hộ ở Ngày trống

Mã tin: 200407036 232

THUÊ: 2x.000.000 đ/Tháng

2 2 Căn hộ ở Ngày trống

Đánh giá

 • (10) - Đánh giá: Cực tốt

  19/01/2022 - Người đánh giá: Giang Nguyen

  • Có Tâm:
  • Uy Tín:
  • Chuyên khu vực:
  good
 • (10) - Đánh giá: Cực tốt

  19/01/2022 - Người đánh giá: Giang Nguyen

  • Có Tâm:
  • Uy Tín:
  • Chuyên khu vực:
  nice


Hãy để lại thông tin của bạn để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn tốt hơn về sự lựa chọn của mình