Mã tin: 201022004 196 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở

Mã tin: 201020006 99 2 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201016025 98 2 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201016005 134 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200919030 93 5 tháng trước

THUÊ: 3x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200815009 139 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200806066 170 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

1+1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200802013 210 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200731039 171 6 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

0 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200731026 200 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200731017 235 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 Căn hộ Officetel

Mã tin: 200731015 261 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200731012 175 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200725018 179 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200723010 245 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200721040 154 6 tháng trước

THUÊ: 1x.600.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200704010 208 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200704009 149 5 tháng trước

THUÊ: 1x.300.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200704008 219 2 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200703010 266 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1+ 1 Căn hộ ở