Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 82 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 220411001 93 1 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200826017 122 5 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200823048 141 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở