Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 110 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200929043 141 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200929040 125 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Căn hộ ở

Mã tin: 200919004 99 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở