Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 77 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 201014022 138 5 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200926036 134 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200926035 119 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel