Biểu đồ cập nhật giá thuê căn hộ hôm nay tại Pihomes.vn

Danh sách 97 bất động sản đang giao dịch

Mã tin: 200612012 449 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200315008 182 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 191213002 207 5 tháng trước

THUÊ: 3x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở